Fortalt av Lillerommens Venner.
Tekst: Frits Wahlstrøm

Lillerommen

kultur & historie

Lillerommen omtales som ”Det hvite hus ved Vorma”, bygget i en tid hvor båtene gikk i rutetrafikk på elva. Bygningen kneiser stolt over det gamle kommunesenteret. Hadde huset kunne tale til oss, ville vi fått høre en mangfoldig og spennende historie. Og ikke minst mange gnistrende politiske taler. Huset fra 1841 oser av kultur og historie.

På Lillerommen lå den første faste skolen i Nes, og Marcus Thrane bergtok hundrevis av nesbuer da han besøkte huset i 1850. Og her ble Nes Kvinneråd stiftet under stort engasjement så tidlig som i 1903.

Bildetekst: Det gamle herredshuset på toppen av Doktorbakken i Vormsund ble i mange år benyttet som skolehus, bank-, forsamlings- og selskapslokale, og her foregikk de politiske møtene. Bildet er fra 1915. Foto: Carl Normann

sentral Beliggenhet

I 1914 ble Lillerommen utvidet med et tilbygg, signert arkitekt Arnstein Arneberg. Det var Louise Riis Bøhn, stifter av Nes Kvinneråd og den første kvinne i Nes herredsstyre, som i 1913 fikk Arneberg til å påta seg oppdraget. Tilbygget inneholdt et vakkert inngangsparti med søyler, ny trappeoppgang og scene i andre etasje.

Nesbuer flest taler godt og varmt om Lillerommen, som ligger sentralt og vakkert plassert i det mektige kulturlandskapet på toppen av Doktorbakken i Vormsund, tett inntil riksvei 2 og Nes golfbane. En mer sentral beliggenhet finnes knapt i Nes.

Arbeiderforeninger Mangt et folketog er gått ut fra Lillerommen. Et av de største må ha vært 3. november 1850, en dag som rystet bondesamfunnet i Nes.

Etter en flammende tale på Lillerommen gikk et langt tog med musikk og faner hjem til den lokale leder for Thranitterbevegelsen, Hans Evensen Ihle, som var av storbondeslekt i Fenstad. Her ble det holdt appeller. Han trakk mange av sine standsfeller med i bevegelsen, selv om brorparten besto av husmenn og husmannssønner. Seks arbeiderforeninger ble stiftet i Nes i de neste årene.

Mange kjente kunstnere og politikere har gjennom årene funnet veien til Lillerommen. Ikke alle hadde samme publikumstekke som Marcus Thrane. Da Trygve Lie, senere generalsekretær i FN og fylkesmann i Akershus, talte om de Moskva-troende og -tvilerne i arbeiderbevegelsen i 1921, møtte det kun 11 tilhørere!

Litt mer folksomt var det da Vidkun Quisling holdt tale på Lillerommen tidlig i 1930-årene. Flere hundre deltok, men i protokollen ble det skrevet ”Det var kun få fra Nes”.

Karismatiske Marcus Thrane besøkte bygda og mannet 450 arbeidere, husmenn og småbrukere til å kaste åket av seg.

forfall & restaurering

I årene før og etter at kommunens administrasjon og politiske virksomhet flyttet til Årnes, forfalt Lillerommen kraftig. I 1975 tok Nes kommune, i godt samarbeid med Riksantikvaren og Raumnes Historielag, et krafttak og satte huset i god stand. Ikke minst ble storsalen i andre etasje, Louise Riis Bøhns sal, vakkert restaurert til fordums storhet.

Lillerommen ble deretter i flere tiår brukt som festlokale og kulturhus. Flere dyktige økonomer sørget for god drift, ikke minst i godt samarbeid med Nes Folkeakademi under sin dynamiske leder, Nils Ivar Baalsrud. Etter at Nes Folkeakademi opphørte, ble Nes Kunstforening etablert i 1980. Foreningen brukte Lillerommen flittig til sine møter, utstillinger og konserter, og sørget derved for betydelig bidrag til driften. Kunstforeningen flyttet sin virksomhet til Nes kulturhus på Årnes da det sto ferdig i 2001.

kultursenter i Nes

Bildetekst: Lillerommen skole holdt til i det gamle kommunehuset fram til 1910. I 1914 tegnet Arnstein Arneberg nytt inngangsparti og scene i andre etasje. Bildet av en skoleklasse ved inngangspartiet er fra 1890. Foto tilhørende Raumnes Historielag

kunstnere og politikere

Flere brennende politiske slag ble utkjempet på Lillerommen etter at Nes kirke brant i 1854. Spørsmålet var om den nye kirken skulle bygges på Nestangen, der den gamle lå, eller på mer rassikker grunn lengre unna elvene. Den bitre striden pågikk i fem år. Da fikk ordfører og stortingsmann, Ole Walstad, flertall for at kirken skulle bygges ved Kongsvingerveien. I 1860 sto den nye kirken ferdig.

Det kulturelle senter må også fremheves. Nesten helt opp til vår tid har mange aktører brukt Lillerommens vakre lokaler til konserter, teaterforestillinger, revyer, kunstutstillinger, jubiléer, fester og sammenkomster i sorg og glede.

mangfoldig virksomhet

Visste du at Lillerommen var bygdas politiske møtested i over 100 år? Etter en utvidelse i 1860-årene ble både formannskaps- og herredsstyremøtene arrangert i dette huset. Først i 1967, da Nes Rådhus sto ferdig, ble møtene flyttet til Årnes.

På Lillerommen hadde også den kommunale administrasjonen sine kontorer til ut i 1950-årene. I tillegg var det plass til både bibliotek og bank i huset.


Bildetekst: Lillerommen ligger like inntil Kongsvingerveien og var bygdas politiske storstue fram til 1967. Postkortet er fra 1920-årene. Foto: Carl Normann

mulighetenes hus

”Det hvite hus ved Vorma” har et sterkt sus av historie. Lillerommens fremtidige skjebne er uviss. Vi mener det er ”Mulighetenes hus”, beliggende i et vakkert kulturlandskap i et av de mest verneverdige områder i Nes. Ny næringsvirksomhet i det tradisjonsrike huset burde være mulig.

Med felles innsats kan huset igjen bli et samlingssted for nesbuene i hverdag og fest. Vi er mange i Lillerommens Venner, og vi ønsker å bygge videre på byggets stolte tradisjon. Husets viktige historie må ivaretas, samtidig som Lillerommen igjen må bli et møtested for bygdas befolkning, kultur, og næringsliv. Lillerommens Venner ble stiftet i 2011.

noen ord fra gjesteboken