Borgelig vielse

Kommunen tilbyr vielser på Lillerommen i Vormsund på fredager, i tidsrommet 12.00-15.00. Dette er kommunens ordinære tilbud, og er gratis for alle kommunens innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. 

Hvordan foregår seremonien?

Brudeparet, forlovere og gjester bes møte opp ca. 10 minutter før avtalt tid for vielse. Brudefolket og vitner må legitimere seg ved ankomst, med legitimasjon som inneholder navn, fødselsnummer og bilde. Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Ved behov for at kommunen stiller med vitner må det opplyses om dette i skjemaet ved bestilling.

Vi vil i størst mulig grad legge til rette for en vielse av seremoniell karakter, og skjerme området fra annen aktivitet. Eventuell dekorasjon må brudeparet besørge selv. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføring av borgerlige vielser. En standard seremoni uten noe ekstra varer i omtrent 10 minutter. Seremonien kan også inneholde musikk, diktlesning eller andre innslag. Fotografering kan forekomme før, under eller etter seremonien. Alle praktiske og seremonielle innslag utenom opplesning av det borgerlige vigselsformularet avklares med kommunen i forkant og vil komme frem av bekreftelsen fra kommunen. Det settes av 30 minutter per vielse, dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Seremonien kan foregå på norsk eller engelsk. Ved andre språk bes brudeparet stille med en uavhengig tolk.

Brudeparet mottar en midlertidig vigselsattest etter seremonien. 

paper, page, ring-3061485.jpg

Vigselsattest

I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Melding om vigsel/ Vigselsbok fylles ut av vigsler. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen under seremonien. Kommunen returnerer en kopi av den signerte prøvingsattesten til folkeregistermyndigheten. Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vigselsattest.

Nes kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. 

Hvem gjelder tilbudet for?

Kommunen tilbyr vielser for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a. Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen kan tilby vielse. Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere. Kommunens tilbud om borgerlig vielse gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.

Nes kommune tilbyr også borgerlig vielse til personer utover det ovennevnte. Det er da en forutsetning at brudefolket selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse. 

cloud, heart, love-5055011.jpg

LIKNENDE ARTIKLER

De små detaljene

De små detaljene betyr så mye for resultatet. Enten det er bryllup, konfirmasjon, minnesamvær eller jubileum, vil riktig borddekking sette tonen og skape en hyggelig

Les artikkel